นโยบายการใช้งาน Facebook Application

Facebook Application จากบริษัทเป็น Application ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสนุกสนานของผู้ใช้งาน โดยบาง Application อาจมีความจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Application ต่างๆ เพื่อให้ Application สามารถแชร์ข้อมูลและรูปภาพไปยัง Timeline ของผู้เล่นได้ รวมถึงการเข้าถึงรูปภาพเพื่อนของผู้เล่น และ Tag ได้

ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดนโยบายตามที่แจ้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งาน Application โดยอัตโนมัติ

อัพเดท 18/11/2014
บริษัท Electronics Extreme